:

От 4 юли тръгва прием на фермерски проекти за 15 000 евро безвъзмездна помощ

От 4 юли тръгва прием на фермерски проекти за 15 000 евро безвъзмездна помощ

От 4 юли стартира прием на проекти по подмярка 6.3 от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), с която малките земеделски производители ще могат да получат 15 000 евро безвъзмездна помощ за развитие на техните стопанства.

Субсидия ще се отпуска на фермери, които имат Среден производствен обем (СПО) на стопанството в раките на 2000 до 7999 евро на година. Освен това кандидатите трябва да са регистрирани като земеделски производители и поне 33% от доходите им в предходната година да са били от земеделие.

На този етап се отпускат 30 милиона евро, или почти 60 милиона лева, става ясно от заповед на земеделския министър Десислава Танева, разписана на 20 юни. Бюджетът обаче може и да бъде променян, става ясно от заповедта.

Крайният срок за подаване на проекти е 12 август 2016 г.

Според правилата за подпомагане по подмярката, идеални кандидати, които ще получат максимален брой точки, са например животновъдни стопанства, разположени в планински район, преминали към биологично производство. Или пък производители на биологични плодове, зеленчуци или етерично-маслени култури в планински региони.

Според критериите за оценка, по 28 точки ще получават кандидати в секторите „Животновъдство“, „Плодове и зеленчуци“, „Етерично-маслени култури“. Ако кандидатът е от планински регион ще получава допълнителни 10 точки. Ако извършва биопроизводство това ще му носи още 8 точки. Така максималният брой точки при оценяването на кандидатите ще достига 46.

Заложени са обаче и редица строги изисквания към бенефициентите на помощта, които може да се окажат скрити капани пред тях в бъдеще. Така например заетите с растениевъдство ще трябва да увеличат площите с одобрени култури минимум с 20% след като реализират бизнесплана си, а животновъдите – броя животни с 20%. Постигнатият по-висок СПО, вследствие на одобрения бизнесплан, трябва да се поддържа минимум 5 години след сключването на договора. За същия период бенефициента няма да има право и да се отказва от земеделската си дейност. Минималният икономически ефект от финансирането ще е увеличаване на СПО най-малко с 2000 евро, за да се приеме, че бизнеспланът е бил успешен. При нарушения финансирането ще бъде връщано.

Категорично е посочено, че няма да се подпомагат кандидати, които отглеждат тютюн, или започнат да отглеждат тютюн след като са били одобрени и са сключили договор по мярката. Пари няма да се отпускат и на кандидати, които вече са получи финансиране по мерки като „Млад фермер“ например и др.

 

08:48ч. 21.06.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.