Подписват договори:

Парите по пчеларската програма двойно по-малко от заявките

Парите по пчеларската програма двойно по-малко от заявките
Държавен фонд "Земеделие" започва подписването на договорите с одобрените кандидати по Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2014-2016 г.
 
Общо по националната програма са подадени над  2000 заявления за подпомагане с обща стойност на очакваната помощ от 7,7 млн. лв., докато бюджетът за тази година е само за 4,4 млн. лв.
 
По мярка "Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари" бюджетът е 350 000 лева, по мярка "Борба срещу вароатозата" – 2 200 000 лв., а по "Мерки за подкрепа на извършването на физико-химичен анализ на пчелен мед" – 55 000 лв.
 
Общият размер на подпомагане по "Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз" е 1 486 526 лева, от които 543 263 лв. е бюджетът за закупуване на кошери, 543 263 лв. – за поддържане и увеличаване на пчелните семейства, 400 000 лв. – за закупуване на пчелни майки.
 
Бюджетът по мярка "Сътрудничество със специализирани органи за осъществяването на практика на приложните изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти" е 300 000 лв., като за проучване на продуцентите на мана и на мановия мед от тях в района на Родопите са предвидени 100 000 лв., а за установяване на причините за загуба на пчелни семейства – 200 000 лв.
15:05ч. 14.01.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.