Превенция:

Пастирите в Рила да носят лютиви спрейове срещу мечки

Пастирите в Рила да носят лютиви спрейове срещу мечки

 

В сезона, в който стадата се качват на паша в по-високите части на Рила, трябва да се вземат допълнителни мерки за защита на добитъка от мечки.

Стадата е добре да бъдат придружени от обучени овчарски кучета, напомнят от дирекцията на националния парк, а кошарата, в която животните нощуват  - да се огради с електропастир.

Животните не бива да бъдат оставяни без надзор и преди смрачаване да бъдат прибрани, напомнят още от парковата управа. Добре е кошарата и районът около нея  - да бъдат осветени, за да има ясна видимост, а  пастирите да имат лютив спрей за защита.

Ако бъдат открити мъртви домашни животни, трябва да се подаде сигнал в най-близкия офис на ДНП „Рила“ или в Централния офис в Благоевград.

За установяване на нанесени щети от кафява мечка върху домашни животни в защитената територия в най-кратък срок се подава писмено заявление, като Дирекцията на парка организира извършването на проверка на терен от сформираната Група за спешни случаи.

Според експертите при ефективно спазване на превантивните мерки, пашата на домашни животни през определения сезон на територията на НП „Рила“ ще се осъществява безопасно както за пастирите, така и за стадата им.

Сигнали могат да се подават на следните телефони: 0884 111 400, 0887 997 770, 0884 111467, 0884 111 407, 0884 111 410.

 

 

19:10ч. 07.08.2017г.

Вие може да оставите първия коментар.