:

Пестицидни ябълки в хранителните вериги на Европа и България

Пестицидни ябълки в хранителните вериги на Европа и България

„Грийнпийс“ призовава мениджърите на търговските вериги постепенно да премахнат плодовете и зеленчуците с остатъчни химични вещества.

При 83% от пробите на тестваните конвенционално произведени ябълки са установени остатъчни пестициди. 60% от тях съдържат два или повече коктейла от пестициди.

Това е резултатът от тестове на ябълки, направени в супермаркети от 11 европейски държави, включително България и публикувани от „Грийнпийс".

Половината от намерените пестициди са токсични за водни организми, като водни бълхи и риби, както за пчелите и други полезни насекоми.

Много от пестицидите имат свойства да се натрупват в организма или могат да въздействат върху репродукцията, което означава, че опасенията за човешкото здраве не могат да бъдат напълно изключени.

„Грийнпийс“ призовава мениджърите на търговските вериги постепенно да премахнат плодовете и зеленчуците с остатъчни химични вещества, както и да подпомагат земеделските производители да преминат към екологични практики.

„Грийнпийс“ направи тестове на 126 проби от ябълки, от които 109 произведени по конвенционален начин, а останалите – биологични.

Ябълките са купени от 23 вериги магазини и са тествани от независима лаборатория за широка гама от остатъци от пестициди.

Намерени са общо 39 различни пестицидни остатъци, като само в 17% от пробите от конвенционално-произведени ябълки няма остатъци.

Някои от пестицидите могат да бъдат счетени за силно неразпадащи се и с висок потенциал за биоакумулиране. Това означава, че щом бъдат освободени в околната среда, те почти не се разграждат и стават част от хранителната верига, с широкоразпространени вреди за цялата екосистема.

Ябълките са закупени в Австрия, Белгия, България, Франция, Германия, Италия, Холандия, Полша, Словакия, Испания и Швейцария, с произход от съответното местно производство.

Резултатите потвърждават тестове на „Грийнпийс“ малко по-рано тази година, които откриха коктейли от пестициди в почвите и водите на ябълкови градини из цяла Европа.  

По сайта на „Грийнпийс"- България

22:15ч. 21.10.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.