Назаем от ИнтелиАгро:

Планиране на овощна градина

Планиране на овощна градина

В помощ на начинаещите фермери, желаещи да се захванат с овощарство, фондация ИнтелиАгро започна публикуването на поредица от статии с образователна цел. Публикуваме първата статия от поредицата на фондацията без редакторски намеси.

 

Автор ИнтелиАгро

Овощарството привлича все по-голям интерес през последните години. Производството на плодове и ядки е сред приоритетните сектори през новия програмен период до 2020 г., както в Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), така и по отношение на плащанията на площ. Нашият опит потвърждава наблюдението, че все повече хора се ориентират към създаването на трайни насаждения. Част от желаещите нямат никакъв земеделски опит и идват от други сфери на икономиката. Другата основна част са земеделци, търсещи диверсификация на бизнеса. Разбира се, има и трета група – на овощари, разширяващи градините си, но настоящият материал не е за тях.

Сравнително рядко явление е кандидат-инвеститорът да има някаква ясна концепция какво възнамерява да отглежда. В общия случай в съзнанието му бушува една главоблъсканица от опорни точки, която звучи горе-долу така: „търся онова нещо, от което мога да печеля най-много, влагайки сравнително малко средства и оптимизирайки на максимум европейските субсидии и програми….и да е лесно за гледане.“ По ред причини такова животно няма. Важното е да осъзнаем, че подобен подход е дълбоко погрешен и много често води до абсурдни решения и големи финансови загуби.

Създаването на трайно насаждение е скъпо и високорисково начинание. Самото наименование трайно подсказва, че ако нещо не бъде направено както трябва в самото началото, последствията от грешката могат да бъдат много трудно поправими, а понякога и фатални. Ето защо правилното бизнес планиране е от изключителна важност. То преминава през няколко важни въпроса, на които трябва да си отговорим:

  1. Защо се захващам с това?
  2. Какво ми необходимо, за да постигна целта си и с какви ресурси разполагам?
  3. Къде ще се намира моето стопанство?
  4. Кой ще купува продукцията ми?

 Защо се захващам с това?

Първият въпрос, който трябва да изчистим е този с мотивацията – Защо тръгвам да се занимавам с трайни насаждения? Ако основният движещ мотив са субсидиите, европейските програми и усещането, че от земеделие се става бързо богат е време да си ударим два шамара и да слезем на земята. Причините за това са няколко:

  1. Субсидиите на площ, както и обвързаното подпомагане за плодове достигнаха тавана си през настоящата година. От тук насетне те единствено могат да спадат (заради ръста на декларираните площи и политиката на постепенно съкращаване на бюджета за земеделие в ЕС).
  2. Програмата за развитие на селските райони е добър инвестиционен инструмент, но всяка една от мерките изисква вече да сме вложили средства и изградили някакво стопанство. В допълнение, заради лоши политически решения и управление на програмата, която трябва да действа до 2020 г., основният финансов ресурс изглежда ще бъде изчерпан в рамките на тази година.
  3. Вложението в трайни насаждения се възвръщат след четири-пет години в зависимост от обстоятелствата.

При всички положения, обаче, има едно важно правило – ако инвестицията не може да върви без субсидии, значи не бива да се прави на първо място.

Веднъж изчистили мотивировката си, е нужно да фиксираме мащабите на нашия проект. Важно е с каква идея изграждаме градината – хоби; допълнителен доход; основен източник на средства, с които да издържаме домакинството; бизнес, който трябва да печели и да се разраства.

Къде съм в момента и какво ми е нужно?

Следващата стъпка е да оценим възможно най-реалистично собствените си възможности. Важните фактори са: разполагаме ли с необходимото време за успешната реализация на проекта ни, как ще съвместим настоящите ни задължения с развитието на инвестицията; колко земя ни е необходима за плановете ни, можем ли да се разширим там, където е наличната ни земя; можем ли да обезпечим необходимия финансов ресурс за изпълнение на инвестиционната ни програма поне за първите три години; кой ще полага труд в бъдещото стопанство, достъп до подходяща работна ръка?

Къде ще се намира стопанството ми?

Местоположението на инвестицията трябва да бъде съобразено с целите, които преследваме. Често срещана грешка е да се вярва, че може да живеем на 200 км от градината и да прескачаме от време на време да я наглеждаме. Насажденията трябва да бъдат в район със сравнително удобни комуникации. Липсата на сносни пътища и отдалечеността от оживени места може да изглежда добре от гледна точка на сигурност (кражби и посегателства), но оскъпяват превоза и затрудняват реализацията.

Много хора все още имат наследствена земя някъде в страната. Напълно естествено е кандидат-инвеститорът първоначално да обмисли развитието на идеята си именно на нея. Робуването на              сантименталности (земята на дедите ми) не е добър съветник. Тя може да не е подходяща за намеренията ни по ред причини и не бива на всяка цена да се държим за нея. Наследствената земя може да бъде още по-ценен актив, ако сме се спрели на подходящ парцел, чиято покупка може изцяло или частично да се обезпечи с продажбата/замяната на наследството.

Повече подробности по избора на подходящо място за трайни насаждения очаквайте в следващата статия.

Кой ще купува продукцията ми?

Това е най-важният въпрос, който мнозина земеделци с опит не вземат достатъчно сериозно. От възможностите за реализация зависи не просто успешната реализация на проекта ни. При овошките той е основополагащ за типа насаждение, което ще създадем. Дали ще бъде за прясна консумация или за преработка, дали ще се целим в премиум качество за износ, или ще се задоволяваме с вътрешния пазар, кои са близките канали за реализация, са все въпроси, от чиито отговори зависят избора на подложки и сортове, гъстотата на насажденията, формировката на дръвчетата, следберитбената заготовка и т.н. и т.н.

В следващата част ще продължим с основните принципи при избора на място за градината – от икономическа и агротехническа гледна точка.

 

За контакти office@inteliagro.bg

16:31ч. 06.04.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.