Полезно:

Платформа свързва БГ фермери с купувачи от Китай

Платформа свързва БГ фермери с купувачи от Китай

Центърът за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа създаде единна онлайн платформа, в която земеделските производители от ЦИЕ могат представят своите стоки, съобщи investor.bg.

За участие на платформата е необходима регистрация на електронния сайт www.china2ceec.org (регистрационната форма е на български), където производителите могат сами да посочат какви продукти и в какви количества са готови да предложат за износ.

Участието и регистрацията в единната база данни е безплатна и не се дължи членски внос. Тя позволява на китайските инвеститори да имат цялата информация, която им е необходима, на едно място. По този начин се цели нарастването на стокообмена и улесняване на търговските контакти.

Земеделските производители ще могат и да се кооперират, като създават различни обединения при постъпването на запитване за стоки и възможности за инвестиции от китайска страна.

Само за две седмици след старта на платформата са постъпили над 15 заявки за регистрация и представяне на различни продукти. Сред тях има както български, така и хърватски стоки, като сладкарски изделия, напитки, селскостопански продукти и други.

16:49ч. 26.01.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.