:

Плащането на евросубсидиите за животни стартира от 16 октомври

Плащането на евросубсидиите за животни стартира от 16 октомври

Субсидиите от държавната хазна ще са по-ниски от европейските. За бивол ще се дава 336 лв., а за говедо по 192 лв.

Утре, 16 октомври фонд "Земеделие" ще стартира изплащането на евросубсидиите за животни по линия на схемата "обвързана подкрепа". От влизането на България в ЕС българските фермери за първи път ще получат евросубсидии за отглежданите от тях животни. Министерство на земеделието и храните планира в периода 16 – 22 октомври 2015 г. да изплати 70% от подпомагането по схемите за обвързана подкрепа за животни.

Останалите 30% ще бъдат изплатени в периода 1 – 10 декември 2015 г. Това означава, че животновъдите ще получат 100% от подпомагането към края на първото 10-дневие на месец декември 2015 г, уточняват от Министерство на земеделието и храните.

Най-високата субсидия ще се дава за отглеждан бивол - 499 лв. Субсидиите за овце и кози ще са по 89 лева на животно, но ще се дават само на стопанства, в които се отглеждат от 10 до 49 животни. Всички ставки на субсидиите виж по-долу в таблицата.

-    По Схема за обвързано подпомагане за млечни крави – 254 лв. на животно;
-    По Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници – 250 лв. на животно;
-    По Схема за обвързано подпомагане за млечни крави и/или месодайни крави под селекционен контрол – 368 лв. на животно;
-    По Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки (стопанства с 10-49 овце-майки  и/или кози-майки) – 89 лв. на животно;
-    По Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол – 68 лв. на животно;
-    По Схема за обвързано подпомагане за биволи – 499 лв. на животно.

Наред с евросубсидиите ще се изплащат и субсидиите за глава животно от националната хазна. Ще се плаща по 192 лв. за говеда и 336 лв. за биволи. Помощите от бюджета за овце-майки или кози-майки, обвързана с производството (стопанства с над 50 и/или кози-майки) – 39 лв. на животно.

15:45ч. 15.10.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.