По график:

Плащат субсидиите за биоземеделие

Плащат субсидиите за биоземеделие

Държавен фонд „Земеделие“ започна поетапното изплащане на субсидиите по мярка 11 "Биологично земеделие" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Към 1 март 2016 г. са преведени близо 4 милиона лева на над 400 земеделски стопани, заявили за подпомагане само направление "Биологично пчеларство".

Предстои поетапното изплащане на субсидиите в останалите направления от мярка 11 "Биологично земеделие" - „Биологично растениевъдство” и „Биологично животновъдство”, както и превеждането на субсидии в двете направления от мярка 10 "Агроекология и климат" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014- 2020 година.

 

11:48ч. 01.03.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.