Второ класиране:

Подпомагане за пчелните кошери

Подпомагане за пчелните кошери

Подадени са над 2 000 заявления за около 7.7 млн. лв., а бюджетът е 4 431 526 лв.

Държавен фонд „Земеделие“ обяви второто класиране на кандидатите за подпомагане по мярка Г „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз” от Националната програма по пчеларство за тригодишния период (НПП) 2014-2016 г.

В срока за прием по Програмата бяха подадени над 2 000 заявления за подпомагане с обща стойност на финансовата помощ около 7.7 млн. лв. Бюджетът по програмата за 2016 г. е в размер на 4 431 526 лв.

Най-много заявления – 1623 броя, бяха подадени по мярка Г „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз”, която включва три дейности:

- Закупуване на нови кошери за подмяна на стари негодни кошери и/или за увеличаване броя на пчелните семейства в пчелина,

- Поддържане или увеличаване броя на пчелните семейства,

- Закупуване на пчелни майки.

Второто класиране на кандидатите по мярката е направено след извършване на административни проверки и на базата на промяна в разпределението на бюджета за 2016 г. между мерките и дейностите от НПП. По мярка Г той е увеличен до размер 2 242 318 лв.

Списъците с одобрените на второ класиране кандидати са публикувани на сайта на ДФ „Земеделие“. 

 

16:06ч. 11.02.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.