:

До 4800 прасенца под ножа във ферма за година

До 4800 прасенца под ножа във ферма за година

Фермерите ще могат да колят годишно до 4800 прасенца под 15 килограма в кланичните пуктове, разположени във фермите им. Ако животните тежат от 15 до 100 килограма, то под ножа за година могат да минат двойно по-малко - 2400 броя. Летвата пада най-драстично при прасетата над 100 килограма живо тегло, защото тогава за клане се допускат до 1200 броя. Това става ясно от проект за промени в наредбата за специфичните изисквания за призводството на суровини и храни от животински произход, изготвена от екипа на аграрния зам.-министър Цветан Димитров на 9 октомври т.г.

В сега действащия вариант на наредбата не се прави разграничения спрямо възрастта на животните и е записано, че могат да бъдат заклани до 1200 свине. И още според текстовете на действащата наредба в момента в кланичните пунктове могат да се колят само животни от самата ферма, собственост на фермера. Новост е, че се предлага занапред в тях да се докарват и животни от други ферми, които обаче са собственост на един и същи фермер. Друго условие е всички ферми на съответния животновъд да са регистрирани пред държавата и да се следят от ветеринари.

При кравите или биволите над 3 месеца, наредбата ще позволява, да бъдат клани годишно във фермата, до 480 животни. Ако рогатите са под 3 месеца, то под ножа максимум могат да минат 960 броя добитък. В действащата наредба отново без разграничение за възрастта на животното е написано ограничение - до 480 броя едри преживни животни.

Ще могат да се колят още до 4800 броя агнета или козлета годишно и до 2400 броя кози и овце над 15 кг. Ограничения има и за щрауси, пилета бройлери, пуйки и зайци. (Виж таблица – по-долу.). Ограниченията трябва да се прилагат, когато във фермата се колят различни по възраст и тегло животни и по видове.

Предвиждат се и облекчения за самите кланични пунктове. Записано е, че кланичният пункт не е необходимо да разполага с отделно помещение за транжиране на месо, ако клането и обработката на труповете в кланичната зала се извършват в различно време от транжирането на месото, и се предприемат мерки за предотвратяване на замърсяване. И още кланичният пункт, в който се извършва клането, транжирането и производството на месни продукти, трябва да се състои най-малко от две помещения. Изрично е посочено, че помещението за клане задължително трябва да е отделено от това за месопреработка.

Промените в наредбата предвиждат още да не е задължително кланичните пунктове да имат отделни помещения за съхраняване на неопаковано и опаковано месо, ако те се намират в помещението по различно време. Кланичният пункт може да бъде и без съблекални, ако обектът има достатъчен брой шкафчета за лично и работно облекло, които са далеч от кланичната зала. Няма да е необходимо и отделно помещение за съхранение на дезифектанти, опаковки, етикети, при условие че се съхраняват при добра хигиена. Наред с всичко това няма да се изисква и отделни помещения за опаковане на месо и месни заготовки, ако това се случва по различно време. Предстои обществено обсъждане на наредбата, като се предвижда тя да влезе в сила веднага след обнародването й в Държавен вестник.

 

Вид животни                                  Разрешен брой за клане за година

Едри преживни животни над 3 месеца –                           480 броя

Едри преживни до 3 месеца - 0.5 единици –                     960 броя

Свине над 100 кг. живо тегло –                                        1200 броя

Свине от 15 до 100 килограма живо тегло –                     2400 броя

Прасета под 15 кг живо тегло –                                       4800 броя

Дребни преживни над 15 кг. живо тегло –                        2400 броя

Дребни преживни под 15 кг. живо тегло –                        4800 броя

Щрауси                                                                           1066 броя

Пилета бройлери –                                                          4000 броя

Пуйки –                                                                          1200 броя

Зайци –                                                                          2400 броя

09:00ч. 13.10.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.