Над 10 млн. лева:

Помощите за млякото ще се изплатят до 30 юни

Помощите за млякото ще се изплатят до 30 юни

Отпускат се над 10 млн. лв. от националния бюджет по схемата за временна извънредна помощ за производителите в сектор „Животновъдство“, обяви Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ). Средствата са заради спадналите изкупни цени на суровото мляко и отпускането им бе обещана от земеделското министерство още през март 2016 г. 

Срокът за изплащане на помощта е до 30 юни 2016 г.

Допълнителното национално финансиране по Схемата за подпомагане за реализирани и декларирани от изкупвачите и производителите на краве мляко доставки и/или директни продажби през квотния период 2014/2015 г. е в размер до 4 183 862 лв.

По Схемата за подпомагане на брой млечни крави в стопанството са предвидени допълнително до 3 433 117 лв.

Национално финансиране до 2 367 126 лв. ще бъде изплатено по Схемата за подпомагане на брой овце-майки и кози-майки.

За кандидатствалите по Схемата за подпомагане на брой биволици са предвидени допълнително до 217 550 лева.

С Наредба 21 от 12 ноември 2015 г. бяха утвърдени четири схеми за извънредно подпомагане на производителите на животински продукти, засегнати от кризата в сектора, припомня ДФЗ.  В края на миналата година ДФ „Земеделие“ изплати  общо 13 281 609,13 лв. От  тях 11 740 501,53 лв. са предоставени от ЕС и 1 541 107,60 лв. – от националния бюджет .

15:32ч. 04.04.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.