Министър Танева обеща::

Помощ за пчеларите по de minimis в края на септември

Помощ за пчеларите по de minimis в края на септември

На заседание на Управителния съвет на ДФ „Земеделие” в края на август ще бъде гласувано разпределение на държавна помощ de minimis на пчеларите, съобщи земеделският министър Десислава Танева.

Помощта ще бъде разпределена аналогично на помощта от миналата година, тоест до определен брой семейства. До 200 броя пчелни семейства ще е предложението, посочи Танева. Според нея в края на септември ще може да започне и плащането.

България получи одобрение на първата нотификация на Програмата за развитие на селските райони. Една от важните промени е одобряването на ново направление в мярка „Агроекология и климат”, което ще позволи директна подкрепа на пчелните семейства, които са в мобилни платформи или са мобилното пчеларство.

Земеделският министър уточни, че моделът на тази мярка е заимстван от Франция.

По повод публикувана проектонаредба за промени в условията за финансиране по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”, земеделският министър коментира, че след комуникация с Европейската комисия България е получила възможност да бъде отворен втори прием по мярката.

Този път ще бъдат възможни инвестициите в пълен обхват, в това число и инвестиции в хидромелиоративна инфраструктура от частните земеделски стопани.

След приключване на срока за обсъждане, който е нормативно определен, наредбата ще се обнародва и ще издадем заповед за започване на приема от началото на октомври, каза Десислава Танева.

22:47ч. 26.08.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.