Компенсации:

Помощ de minimis за животни, унищожени заради дерматит. Кандидатства се от 8 юни

Помощ de minimis за животни, унищожени заради дерматит. Кандидатства се от 8 юни

Животновъдите, които имат унищожени животни заради заболяването Заразен нодуларен дерматит, ще получат подпомагане от общо 2 милиона лева чрез схемата de minimis, съобщи пресцентърът на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).

Заявления за подпомагане ще се приемат от 8 юни в отделите „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ на областните дирекции на ДФЗ. Срокът за изплащане на средствата е до 10 дни след подаване на заявлението.

Общият размер на предоставените на един земеделски стопанин или едно и също предприятие помощи по схема de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро за период от три последователни данъчни години.

Определената максимална ставка за едри преживни животни (ЕПЖ) под селекционен контрол по държавната помощ е 900 лв., а за стоковите едри преживни животни – 350 лева.

09:58ч. 08.06.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.