Имайте пред вид:

Почти целият дефицит през 2015 г. е заради еврофондовете

Почти целият дефицит през 2015 г. е заради еврофондовете

Не е ясно каква част от анансово преведените суми от бюджета ще бъдат признати и възстановени от ЕС. 

По консолидираната фискална програма към края на декември е натрупан дефицит от 2,47 млрд. лв. Внимателният преглед на данните показва, че той се дължи преимуществено на европейските средства, коментира вестник "Сега".

За да гарантира максимално усвояване на фондовете, държавният бюджет е отпуснал трансфери и временни безлихвени заеми по еврофондовете в размер на 2,4 млрд. лв. Този размер на трансферите е с 1,3 млрд. лв. повече спрямо края на 2014 г. С него държавният бюджет излиза на минус от общо 2,19 млрд. лв.

Въпреки солидното прехвърляне на суми към сметките на министерствата по линия на фондовете, по тях в крайна сметка е натрупан дефицит от 277,8 млн. лв. Така окончателното салдо по консолидираната фискална програма е дефицит от 2,47 млрд. лв.

Не е ясно каква част от анансово преведените суми от бюджета ще бъдат признати като разходи и възстановени от ЕС. 

Размерът на фискалния резерв към края на годината по данни на МФ е бил 7,9 млрд. лв., 1.1 млрд. лв. от които са бъдещи вземания от Брюксел.

Това обяснява защо сме шампиони по усвояване на еврофондове, коментира вестникът.

17:38ч. 30.01.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.