Държавно подпомагане:

По левче на чиновник за всеки лев субсидия

По левче на чиновник за всеки лев субсидия

Фонд „Земеделие“ ще разполага с 300 млн. лева от хазната през 2016 година за държавно подпомагане на земеделските производители. Сумата е записана в постановлението за изпълнение на бюджет 2016, публикувано в „Държавен вестник“.

Сумата е повече от три пъти по-малка от парите, предвидени само за заплати в МВР в бюджета за тази година – 999 644 000 лева (999,6 милиона). Два и половина пъти повече пари са заделени в бюджета и за заплати на военните – 727 500 000 лева.

Средствата за земеделие ще бъдат харчени по две политики. За направление „Селскостопански пазарни механизми“ са планирани 8 млн. лв. Останалите 292 млн. лв. са по перо „Държавна помощ, директни плащания и САПАРД“.

За чиновниците във фонда са заделени отделно 58,5 млн. лв., което е пет пъти по-малка сума от тази, предвидена за подпомагане на фермерите. От тях 31,1 млн. са за заплати, а 19,4 млн. - за издръжка, като тук се включват всички съпътстващи разходи в администрацията.

Отделно Министерството на земеделието и храните ще разполага с 214 млн. лв. за издръжка, от които 141 млн. са за заплати. При него също има заложено плащане на субсидии - 15 млн. за държавната профилактична програма при животните и 15 млн. за "Напоителни системи".

Ако се съберат сумите за издръжка на двете администрации (272,5 млн. в министерството и фонда) излиза, че на всеки 1 лев, похарчен за подпомагане на сектора, държавата харчи по още почти 1 лев за администриране на сектора. Разбира се, ако към сумата бъдат добавени и субсидиите от ЕС, които също се администрират от фонд „Земеделие“, ефективността на чиновниците по показателя разходи-ползи ще нарасне около 5-6 пъти.

Показателна за ефективността на администрацията е съпоставката със социалното министерство. При него ведомствените разходи са 101 млн., докато за финансиране на социални политики и дейности са предвидени малко над 1 млрд. лева. Или на всеки 10 похарчени лева разходът за администрирането им е 1 лев.

 

08:10ч. 14.01.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.