:

По-малки субсидии за сеитбообращение

По-малки субсидии за сеитбообращение

 

 

Драстично ще бъде намален размерът на подпомагането за сеитбообращение по мярка 214 „Агроекологични плащания“ за опазване на почвите и водите от Програмата за развитие на селските райони. Това става ясно от проект за промяна в наредба на земеделското министерство.

Предвижда се за площите, които не се използват за междинни култури, подпомагането да бъде 90,88 евро на хектар. Това прави по 17,78 лв. за декар. При площите, които се използват за междинни култури, субсидията ще бъде 20,45 евро на хектар, или 4 лв./дка.

Досега в наредбата бе посочена значително по-голяма сума – 182 евро на хектар, или 35,60 лв./дка. При това не се уточняваше дали площите се използват за междинни култури или не.

Намалените плащания ще влязат в сила догодина. Те ще се прилагат за плащания по заявления за подпомагане, подадени след 1 март 2016 г.

С друга промяна се въвежда изискване да се вземат почвени проби от такива площи на първата, на третата и на четвъртата година. Досега проби се вземаха в първата и в четвъртата година. Освен това се уточнява, че вземането на проби ще се прави на всеки 5 хектара от блока на земеделското стопанство. Досега не беше уточнено върху каква площ от стопанството се вземат пробите – в наредбата пише „от всички площи“. Новият текст означава, че при площ от 100 ха ще трябва да бъде направен почвен анализ на 20 проби. Изследването само за фосфор например, според ценоразписа на една от лабораториите, струва 36 лева на проба.

Има и друга промяна – в досегашната наредба пише, че се изисква стопаните да „поддържат растителна покривка през зимата на най-малко 50% от цялата земеделска площ в сеитбообращение“. Сега от наредбата се заличават „най-малко 50% от“. Така изискването придобива следния вид с новата наредба: стопаните трябва да „поддържат растителна покривка през зимата на цялата земеделска площ в сеитбообращение“.

 

 

Вижте какво пише в проекта за нова наредба

 

Сравнете със сегашната наредба

22:31ч. 27.09.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.