Субсидии:

По 2445 лв. субсидия за 10 000 дребни фермери

По 2445 лв. субсидия за 10 000 дребни фермери

В момента текат плащанията за дребните земеделски стопани, като срокът за тях е до 30 юни, съобщи министърът на земеделието Десислава Танева в Бургас.

„Там изчисленията са най-сложни и имаме заявки за малко над 10 000 хиляди бенефициента", посочи тя.

По тази схема субсидията е 2445 лв. за земеделски производители, които обработват малки площи от 5 до 22 дка

Плащанията по мярка 10 „Агроекология и климат“ пък ще бъдат извършени около 10 юли, допълни Танева. Тя посочи, че тази година директните плащания по всички мерки са над 18 на брой, което допълнително забавя изплащането на субсидиите. „Част от мерките бяха разплащани за първи път . Трябваше да се решат различни проблеми по повод размера на площите, които попадат в този обхват, който е предмет на инструмента по мярка 10. Изготвихме един индикативен график. Там, по повод изискването за финансови документи, бяха ни представени кашони касови бележки, фактури за продаване на зеленчуци и плодове. Операторите ги въвеждаха близо месец, т.е време, в което на практика щяха да бъдат направени изчисленията“, добави министър Танева.

Тя допълни, че след приключване на кампанията по извършване на директните плащания, от Министерството на земеделието и храните ще проведат среща с Неправителствения сектор, на която ще бъдат обсъдени условията по прилагането на мерките от Програмата за развитие на селските райони. „Ще представим предложения, които са вследствие на затрудненията и грешките, които установихме тази година. Тя беше първа за изплащането на всички видове мерки в обхвата на директните плащания“, каза Танева.

18:20ч. 20.06.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.