На площ от 344, 574 дка:

Правят нова защитена местност край Батак

Правят нова защитена местност край Батак

Подготвя се обявяването на нова защитена местност в землището на Батак. Тя ще се нарича „Храстовиден очиболец” и се създава за опазване на редкия растителен вид. Територията обхваща 344, 574 дка. На нея ще бъде забранено пашуването на домашни животни, както брането и изкореняването на лечебното растение. Няма да може да се извършват и строителни дейности.

Новата защитена местност е одобрена от експертна комисия, назначена от директора на РИОСВ – Пазарджик, по предложението на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН .В състава на комисията участваха експерти от екоинспекцията,  представители на Агенцията по кадастъра в Пазарджик, Областната служба „Земеделие“, Регионалната дирекция на горите, Държавното горско стопанство „Родопи” в община Батак и Областната администрация.

Комисията разгледа предложенията за обща площ, граници на защитената местност с включени в нея номера на имоти от картата на възстановената собственост, режимите на проектната защитена местност и излезе със становище да бъде предложена за обявяване.

19:18ч. 23.11.2017г.

Вие може да оставите първия коментар.