Подпомагане:

Преведени са 25 млн. лв. за биологично земеделие

Преведени са 25 млн. лв. за биологично земеделие

Държавен фонд „Земеделие“ преведе близо 25 милиона лева на 1566 земеделски стопани, които са заявили подпомагане по направления "Биологично растениевъдство" и „Биологично животновъдство“ от мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020.

Още на 29 февруари бяха преведени сумите и по направление „Биологично пчеларство” от мярка 11 в размер на близо 4 млн. лева, припомнят от министерството на земеделието.

11:27ч. 12.03.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.