Подпомагане:

Преведоха 91 млн. лв. субсидии за необлагодетелствани райони

Преведоха 91 млн. лв. субсидии за необлагодетелствани райони

Държавен фонд „Земеделие“ преведе  91 170 646 лева на 32 791 земеделски стопани по мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020, съобщи министерството на земеделието. Плащането е за стопанската 2016-2017 г.

Изплатената субсидия по подмярка 13.1 „Компенсационни плащания в планински райони“ е в размер на 68 975 673 лева. По подмярка 13.2 „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения“, са разплатени 22 194 973  лева.

Изчисленията на финансовото подпомагане са извършени на базата на ставки, определени в Наредба 6 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от ПРСР 2014-2020.

Окончателното изплащане на подпомагането по мярка 13 ще бъде извършено след актуализирането на слой „Площи, допустими за подпомагане“ на базата на подадените възражения и след изясняване принадлежността на констатираните двойно заявени площи за 2017 г.

15:45ч. 22.02.2018г.

Вие може да оставите първия коментар.