Икономистът Николай Вълканов::

Прехвърлете средства от директните плащания към ПРСР

Прехвърлете средства от директните плащания към ПРСР

николай-вълканов

Акцентът върху директните плащания в земеделската политика на страната и сляпата подкрепа във всички посоки в последните години са сред причините за недостига на суровини. Това заяви икономистът Николай Вълканов от фондация „ИнтелиАгро“ на конференция, организирана от Асоциацията на змеделските производители в България за суровинната обезпеченост на преработвателните предприятия.

Според Вълканов трябва да се стимулират производството на дефицитни суровини, механизацията в интензивните сектори и преработката в сектори, в които вече имаме суровинна база. Икономистът е на мнение, че трябва да се прехвърлят средства от директните плащания към Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), защото тя е по-добър инструмент за развитието на селското стопанство.

Зърнените култури имат най-голям дял в структурата на земеделското производство у нас, в същото време се понижава продукцията в по-интензивни отрасли като животновъдство, плодове и зеленчуци, към които вече са насочени повече средства в новия програмен период, посочи в анализа си Вълканов.

Според данните на Националния статистически инстиут (НСИ) България има положителен търговски баланс единствено при зърнените и маслодайните култури. Производството им надвишава вътрешното търсене, посочи Вълканов и даде пример, че у нас се преработват до 38% от пшеницата, която произвеждаме, до 35% от царевицата, до 40% от слънчогледа и 20% от рапицата.

При чувствителните сектори обаче търговският баланс е отрицателен. В месопреработвателният бранш се внасят около 100% от говеждото, 65% от свинското, 40% от птичето месо и 15% от млякото. В мандрите пък се преработва едва 50% от произведеното у нас мляко.

В същото време според Вълканов потреблението на преработени плодове и зеленчуци в страната като цяло намалява, а експортният потенциал на сектора нараства, като се очаква производителите да се ориентират към преработката на продукция.

 

17:52ч. 13.11.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.