:

От 30 май до 7 юни - Приемат заявления за преструктуриране и конверсия на лозя

От 30 май до 7 юни - Приемат заявления за преструктуриране и конверсия на лозя

Заявленията ще се приемат до 7 юни 2016 г. 

Държавен фонд „Земеделие“ започна прием на заявления по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор периода 2014-2018 г.

Заявления ще се приемат до 7 юни 2016 г.

Допълнително изискване към кандидатите в рамките на новия прием е те да заявят авансово изплащане на финансовата помощ, което ще гарантира усвояването на бюджета за финансовата година.

Договорите за предоставяне на помощта, сключени с кандидати за финансово подпомагане, подали заявление по време на настоящия прием, ще бъдат прекратявани в случай, че не бъде подадено заявление за авансово плащане в срок до 20 август 2016 г.

Заповедта за удължаването на срока на прием по мярката и допълнителните изисквания към кандидатите са публикувани на сайта на ДФ „Земеделие“ (натисни тук).

15:59ч. 30.05.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.