:

До 31 юли - Приемат се заявления за кредитиране на одобрени проекти по пчеларство

До 31 юли - Приемат се заявления за кредитиране на одобрени проекти по пчеларство

Кредитите са с лихвен процент от 4% на годишна база.

Земеделски стопани, които имат подписани договори по мерки Б и Г от Националната програма по пчеларство (НПП) за 2016 г. могат да кандидатстват за кредити от Държавен фонд „Земеделие”.

Крайният срок за приемане на заявления за кредитиране е 31 юли 2016 г. в областните дирекции на Фонд „Земеделие“ по постоянен адрес на физическите или по адрес на регистрация на юридическите лица.

Кредитите са с лихвен процент от 4% на годишна база. Те се отпускат пряко от ДФ „Земеделие“ и покриват до 95% от полагащата се безвъзмездна финансова помощ по мерки Б и Г от НПП, а останалата част се осигурява от кандидатите.

Кредитът и дължимите по него лихви се погасяват еднократно, чрез прихващане на стойността му от одобрената финансова помощ, която пчеларят получава по мерки Б и Г от Пчеларската програма.

По двете мерки се отпуска помощ за закупуване на нови кошери, отводки, пчелни майки и препарати за борба срещу вароатозата.

Повече информация за условията за кандидатстване по схемата може да намерите на интернет страницата на ДФ „Земеделие”.

21:33ч. 19.07.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.