:

Прием по пчеларската програма от 26 октомври

Прием по пчеларската програма от 26 октомври
От 26 октомври до 6 ноември фонд "Земеделие" ще приема заявления за подпомагане по мерките от Националната програма по пчеларство 2014-2016 г. 
По мярка А „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари” бюджетът е 350 000 лева.
По мярка Б „Борба срещу вароатозата” - 2 200 000 лв.
По мярка В „Мерки за подкрепа на извършването на физико-химичен анализ на пчелен мед” – 55 000 лв.
По мярка Г „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз” - 1 486 526  лева. От тези средства 543 263 лв. са за закупуване на кошери, 543 263 лв. – за поддържане и увеличаване на пчелните семейства, а 400 000 лв. – за закупуване на пчелни майки.
По мярка Д „Сътрудничество със специализирани органи за осъществяването на практика на приложните изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти” - 300 000 лв. От тях за проучване на продуцентите на мана и на мановия мед от тях в района на Родопите са 100 000 лв., а за установяване на причините за загуба на пчелни семейства – 200 000 лв.

 

Всички документи за приема могат да бъдат намерени на сайта на ДФ „Земеделие“: http://www.dfz.bg/bg/selskostopanski-pazarni-mehanizmi/meso-i-pchelarstvo/-2014---2016/-2016---/
19:50ч. 10.10.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.