:

36 проекта класирани за преструктуриране и конверсия на лозя за 2016 година

36 проекта класирани за преструктуриране и конверсия на лозя за 2016 година

ДФ "Земеделие" одобри 36 проекта. Заявената за авансово плащане сума по допустимите заявления е 10 059 267 лв., при обявен бюджет от 10 118 265 лева.

Държавен фонд „Земеделие“ обяви класирането от втория прием на проекти за предоставяне на финансова помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014-2018 г. за финансовата 2016 година.

Mярката подпомага дейности за преструктуриране и конверсия на лозови насаждения и за подобряване на техниките за управление на лозята.

Финансират се собственици, арендатори или наематели на лозови насаждения, регистрирани като лозарско стопанство и получили удостоверение за право на участие, издадено от Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ).

Одобрени са 63 проекта, като заявената за авансово плащане сума по допустимите заявления е 10 059 267 лв. при обявен бюджет от 10 118 265 лева.

Фонд „Земеделие“ напомня, че по този прием договорите за предоставяне на финансова помощ, които се сключват с одобрените кандидати, ще бъдат прекратени, в случай че не бъде подадено заявление за авансово плащане в срок до 20 август 2016 г.

  Списъкът с класираните проекти от втория целеви прием по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ за финансовата 2016 г. е публикуван на сайта на ДФ „Земеделие“.

21:54ч. 20.07.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.