Наука:

Прилагат „димки“ и в борбата с плевелите

Прилагат „димки“ и в борбата с плевелите

 

Фумигацията е процес на обгазяване, при който се унищожават много вредители по растенията  - житният молец, тютюневият молец, както и всички останали видове летящи насекоми – оси, пчели, стършели, комари и други. Извършва се с газови пестициди, които се наричат още фумиганти. Думата произлиза от латинската „fumus” или „дим”.

Учени от Университета във Флорида обаче откриват и друго приложение. Чрез използването на комбинация от фумиганти те унищожават в зародиш някои плевели, като се атакуват зоните, в които семената им покълват. За плевелите „зоната за контрол“ е близо до повърхността на почвата.

„Този метод ще реши много проблеми, защото има плевели, които намаляват добивите от пипер със 70%, а от домати с 50%“, казва Нейтън Бойд, преподавател в университета UF / IFAS. През изминалите няколко години по темата работят и Джо Нолинги, професор в Центъра за изследване и образование "Цитрус" на UF / IFAS, и Гари Валлад, професор по патология на растенията.

В ново проучване изследователите на UF / IFAS адекватно контролират плевелите с комбинация от диметил дисулфид и Metam potassium.

Бойд оприличава зоната за управление на плевелите с грижите за моравата. „Помислете например за моравата си, казва той. - Има области, където плевелите са по-лоши от други, или области, където тревата не расте добре. Ако искате здрава, добре изглеждаща морава, трябва да се съсредоточите върху проблематичните области. Ако контролирате плевелите с фумигантите, няма нужда да прилагате хербициди. Ключът е в по-доброто използване на пестицидите, което може да доведе до общо намаляване на тяхната употреба."

 

18:39ч. 03.07.2017г.

Вие може да оставите първия коментар.