МЗХ предупреждава:

При застъпване на имотите - субсидии само след споразумение на страните

При застъпване на имотите - субсидии само след споразумение на страните

Министерството е изготвило специализирана карта, която да улеснява земеделските стопани в тазгодишната кампания по директните плащания.

За улеснение на земеделските стопани по директните плащания, Министерството на земеделието и храните е изготвили специализирана карта. Министър Десислава Танева я разясни в Общинската служба по земеделие в Хасково, където присъства на подаване на първите заявление за подпомагане по кампания 2016.

Тази година заявяването на площи ще бъде на географски принцип, на база на работещата специализирана карта за правните основания, което определи като „надграждане на правилата за базова справедливост” в сравнение с миналата кампания.

Картата е изработена въз основата на регистрираните от стопаните правни основания до 15 февруари 2016 година. Всеки бенефициент трябва да има регистрирано правно основание, за да може да участва в кампания.

Когато за един имот има повече от едно регистрирано правно основание, още на етап заявяване кандидатите ще могат да видят дали има застъпване на площите.

„В тези случаи страните трябва да решат спора помежду си със споразумение. Ако такова не се постигне и не може да се прецени съгласно указанията, кое правно основание е валидно, и двете страни няма да получат субсидия и ще спорят в съда", обясни министър Танева.

По кампания 2016 за директни плащания, бенефициентите ще могат да подават заявления за подпомагане по същите схеми, по които са кандидатствали през миналогодишната кампания. Ресурсът е в размер на 1,550 млрд. лв., като плащанията ще започнат в края на тази годината.

Част от средствата по миналогодишната кампания вече са изплатени, а за останалите има изработен индикативен график. Министър Танева обеща до 18 март да се разплатят средствата по мярка „Агроекология и климат”, а около 23 март се очаква да се извърши и плащането по схемите за обвързано подпомагане за плодове, зеленчуци и оранжерийно производство.

Последни ще бъдат разплатени средствата към младите земеделски производители.

13:15ч. 13.03.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.