Инициатива:

Проверяват работодатели какви заплати плащат

  Проверяват работодатели какви заплати плащат

Ще се установява дали се дават възнаграждения под 380 лв. и върху какви суми се внасят осигуровки.

Инспекцията по труда започва проверка на работодатели, за които има индикации, че плащат на работниците си възнаграждения под минималната работна заплата.Проверките се инициират по сигнал на КНСБ, съобщи Главна инспекция по труда (ГИТ).

От синдиката има наблюдения за нередки случаи, при които и след 1 юли 2015 г., когато минималната заплата беше увеличена на 380 лв., осигуровките се внасят върху стария й размер от 360 лв.

КНСБ припомня, че макар 360 лв. да е договореният минимален осигурителен доход за неквалифицирани работници през 2015 г., според българското законодателство осигуровки трябва да се заплащат върху цялото възнаграждение, което от средата на годината не може да бъде под 380 лв.

Обектите на контрол са идентифицирани на базата на предоставена от Националната агенция за приходите информация за осигурители, които за август, септември и октомври 2015 г. са декларирали за някои свои работници и служители на пълен работен ден осигурителен доход под 380 лв.

По време на проверките ще се установява дали работодателите плащат възнаграждения под 380 лв. в нарушение на трудовото законодателство или само внасят осигуровки върху по-ниска сума, докато работниците получават минималната заплата.

Ако се установи, че работниците получават по-малко от минималната заплата, ще бъдат предприети мерки в рамките на компетенциите на ГИТ, за да бъдат задължени работодателите да изплащат по-високи възнаграждения.

За случаите, при които са внасяни осигурителни вноски върху по-ниски суми от реално уговореното възнаграждение в трудовия договор, веднага ще бъде сезирана НАП.

От 1 януари 2016 г. минималната заплата ще бъде 420 лв

15:12ч. 14.12.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.