:

Прогноза: Най-големи увеличения на заплатите за 2016 г.  

Прогноза: Най-големи увеличения на заплатите за 2016 г.   

 

Незначителен ще е ръстът за хранителната индустрия и напитките.

Според проучване сред 80 компании в България най-значително ще е увеличението в производството на автомобилни компоненти - 4,8% спрямо 2015 г.

Следва секторът Енергиен и горива с 4,7% увеличение за 2016 г. Информационните технологии и Фармацията са заложили по-малки увеличения в сравнение с 2015 г.

Секторът Производство на автомобилни компоненти беше с най-високи увеличения на заплатите и за 2015 г., заедно със сектор Информационни технологии – 4.1%.

Най-голяма разлика спрямо 2015 г. е заложена в сектор Енергиен и горива, където увеличенията за м. г. спрямо предходната са 3,1%, а за 2016 г. отиват на 4,7%.

Във Фармацевтичния сектор и в химическата индустрия са заложени по-малки увеличения на заплатите за 2016 г. спрямо 2015 г.

Почти незначителен ще бъде ръстът и в сектора Бързооборотни стоки (хранителна индустрия и напитки) – от 3% увеличение на заплатите през 2015 г., компаниите са заложили средно 3,2% увеличения за 2016 г.

Почти същите увеличения на заплатите запазват и през 2015 г., и през следващата година секторите Банки и финанси и Телекомуникации.

Според участниците в изследването в сектор Информационни технологии се очаква спад в процентното увеличение на заплатите за 2016 г. През 2015 г. компаниите от технологичния сектор са изплатили 4,1% увеличения, а за 2016 г. са заложили 3,9%.

 

15:05ч. 15.10.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.