Пазарен преглед:

Продължава спадът в цените на зърнени и маслодайни култури

Продължава спадът в цените на зърнени и маслодайни култури

 

Плавният спад на цените на зърнените и маслодайните култури продължава, според данните от агростатистиката на министерството на земеделието. На седмична база понижението към 2 март и между 1,1% и 2,6% за различните култури.

Спрямо началото на март 2015 г. в момента изкупните цени на повечето от наблюдаваните основни зърнени култури са по-ниски, отбелязват от агроведомството. По-чувствително намаление на годишна база се наблюдава при хлебната и фуражната пшеница (съответно с 15,9% и 8,5%), а по-слабо при царевицата (с 1,1%). Същевременно при средната изкупна цена на слънчогледа се отчита ръст от 4,9% на годишна база. В последната наблюдавана седмица обаче те се понижават с 18 лв. на тон спрямо нивата от края на февруари.

 

 

4.03.2015 г.

24.02.2016 г.

2.03.2016 г.

Изменение на годишна база

Изменение на седмична база

Хлебна пшеница

328 лв./т

282 лв./т

276 лв./т

-15,90%

-2,10%

Фуражна пшеница

282 лв./т

265 лв./т

258 лв./т

-8,50%

-2,60%

Ечемик

*

*

*

*

*

Царевица

265 лв./т

265 лв./т

262 лв./т

-1,10%

-1,10%

Слънчоглед

633 лв./т

682 лв./т

664 лв./т

4,90%

-2,60%

Рапица

*

650 лв./т

*

*

*

Източник: данни на САПИ ЕООД (средноседмични цени), обработени от МЗХ

 

 

11:47ч. 12.03.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.