Важно за ветеринарите:

Новата тарифа за държавната профилактика на животните чака ред в МС

Новата тарифа за държавната профилактика на животните чака ред в МС

Фермерите да запазят спокойствие - на ветеринарните лекари ще се заплаща от Държавен фонд „Земеделие” под формата на държавна помощ.

Проект на нова тарифа за определяне на цените, които се заплащат за изпълнение на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози е публикувана на официалната интернет страница на Министерството на земеделието и храните.

Проектът определя размера на цените, които следва да се заплащат на ветеринарни лекари сключили договор и диагностичните лаборатории за изпълнението на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози.

Тарифата определя стойността на услугите, които предоставят ветеринарните лекари, включващи извършването на отделните мероприятия по видове, съгласно програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози:

- извършване на ваксинации на животни, вземане на проби от животни, алергични изследвания на животни, вземане на проби от мозъчен ствол за ТСЕ (трансмисивни спонгиформни енцефалопатии),

- прегледи на пчелни семейства,

- клинични обследвания на животновъдни обекти,

- въвеждане на данните в Интегрираната информационна система за идентифицираните животни и за животновъдните обекти.

За изпълнението на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози на ветеринарните лекари ще се заплаща от Държавен фонд „Земеделие” под формата на държавна помощ.

В продължение на 14 дни проектът бе предоставен за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерство на земеделието и храните. Пълният текст с видовете услуги и разценките за тях може да видите на интернет страницата на МЗХ - рубрика Проекти на нормативни актове.

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Тарифа за определяне на цените, които се заплащат за изпълнение на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози, публикувано на 31.03.2016 г.

21:59ч. 31.03.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.