Кажете си мнението:

Регистрация и контрол на земеделската и горската техника (проект на МЗХ)

Регистрация и контрол на земеделската и горската техника (проект на МЗХ)

Публикуван е за обществено обсъждане на електронната страница на Министерството на земеделието и храните.

Министерството на земеделието и храните публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за реда за одобряването на типа и надзора на пазара на земеделски и горски превозни средства. Текстът е достъпен на електронната страница на МЗХ - - Проекти на нормативни актове.

С измененията в Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, функциите и дейностите на Контролно – техническата инспекция (КТИ) преминаха към МЗХ, а центровете за изпитване и сертифициране - към Министерството и Областните дирекции „Земеделие”.

С предложения проект на наредба се определят условията и реда за извършване на оценка и контрол на произвежданите превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, както и надзора на пазара.

Проектонаредбата заменя 15 наредби, които определяха дейността на закритата КТИ.

http://www.mzh.government.bg/mzh/bg/Home.aspx

 

10:35ч. 09.03.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.