Недоволство:

Производители на плодове са разочаровани от размера на получените плащания

Производители на плодове са разочаровани от размера на получените плащания

 

Производители на плодове, които получават средства по Схемата за обвързано с производството подпомагане на плодове и зеленчуци, са недоволни от размера на преведените суми. Преди седмица Държавен фонд „Земеделие“ изплати 7,123 млн. лв. на фермерите по тази схема, а през март други 30,4 млн. лв.

Някои от фермерите обаче са разочаровани, тъй като по техните сметки ставките на хектар обработваема площ са с 10-15% по-ниски от обявените в заповедта на министър Румен Порожанов.  

Разминаването вероятно се дължи на няколко причини. От тази година по схемите за подкрепа за плодове са въведени нови условия. На първо място изискването за достигане на определен минимален добив, който е значително по-висок от заложения в досегашните схеми. Доказването на добиви става само с официални счетоводни документи – фактури и касови бележки за физическите лица. Друго не по-малко важно условие е стопаните да обработват най-малко 0,5 хектара площ.

Кандидатите за финансово подпомагане трябваше да представят тези документи до 31 януари 2017 г. Поради кратките срокове първите плащания, направени през март т. г., са направени по индикативни ставки. Сега, след обработка на всички представени документи, се прави преизчисление, откъдето е възможно да има разлики в получените средства.

Важно е да се подчертае, че размерът на плащанията е на база допустимите, а не на заявените за подпомагане хектари, от които са реализирани минимални количества продукция.  

Обвързаната с производството подкрепа се прилага в България от 2014 и е с бюджет от 232 млн. лв. на година. Тя е част от финансирането по т.нар. първи стълб на Общата селскостопанска политика - директните плащания. Резултатът от прилагането й досега показва сериозен ръст в площите с плодове и зеленчуци и в броя на животните, показва анализ на МЗХ. Заради някои изкривявания обаче схемата ще действа с нови правила до 2020 г.

 

08:12ч. 17.06.2017г.

Вие може да оставите първия коментар.