Все по-нагоре:

Производствените цени в земеделието нарастват с близо 10% за година

Производствените цени в земеделието нарастват с близо 10% за година

През последните три месеца на 2015 г. производствените цени на селскостопанската продукция са били с 9.8% по-високи спрямо година по-рано, съобщи Националният статистически институт.

Индексът на цените в растениевъдството се увеличава с 10.9%, а в животновъдството - с 4.8%.

За година производството на зърнени култури поскъпва с 8.9%, на технически култури - с 22.5%, и на картофи - с 5.2%.

По-ниски са цените на пресните зеленчуци - със 17.6%, на гроздето - с 13.3%, и на фуражните култури - с 25.2%

Спрямо същото тримесечие на 2014 г. се наблюдава увеличение в цените на живите животни - с 16.7%, и на животинските продукти - с 3.7%.

Най-голямо увеличение е отчетено в цените на едрия рогат добитък - с 16.7%, и на домашните птици - с 15.5%.

При животинските продукти увеличение се наблюдава в цената на кокошите яйца за консумация - със 17.9%, на овчето мляко - с 13.8%, и на пчелния мед - с 5.7%.

Пълният текст може да се види в официалния сайт на Националния статистически институт, Прессъобщения - Индекси на цените в селското стопанство за четвъртото тримесечие на 2015 година

http://www.nsi.bg/bg

 

 

21:24ч. 24.02.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.