Възможност за селските региони:

Производството на биогаз е алтернативен източник на доходи

Производството на биогаз е алтернативен източник на доходи

Подпомагането със субсидии от ПРСР не е допустимо за инсталации, при които е заложена  продажба на енергия.

България изостава с инвестициите в производство на биогаз, в сравнение с други европейски страни, макар в страната да има отлични условия за изграждането на такива инсталации, съобщават от Центъра за аграрно развитие към Асоциация на българските села (АБС).

От всички държави в ЕС единствено Румъния е на нивото на нашата страна, като броят на предприятията за производство на биогаз към 2015 година са едва 11 броя.

Нови големи инвестиции през 2015 и 2016 г. са реализирани инсталации за биогаз, разположени в Южна България. Едната е близо до главен път Пловдив - Карлово в землището на село Черноземен, а другата централа е край град Ямбол.

Друга по-значима инвестиция е тази на германския концерн Schmack Biogas (част от Viessmann Group), който реализира проект за 500-киловатова  централа в село Велковски, община Габрово.

Към момента инвестициите в производство на биогаз в България са главно от страна на компании от Западна Европа, но все още липсват достатъчно нови инициативи главно заради затруднения във финансирането и административните процедури.

Производството на биогаз е алтернативен източник на доходи за селските региони, но най-вече осигурява енергийна независимост спрямо конвенционалните източници на енергия. Например, производството на биогаз в Германия осигурява електричеството на около 4 млн. домакинства и няколко хиляди големи животновъдни ферми.

В началото на октомври 2016 г. правителството на Румъния прие план за инвестиции в биогаз инсталации на стойност 100 млн. евро. Средствата ще бъдат осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет.

Целта е насърчаване на производство на зелена енергия и увеличаване на енергийната независимост, отбелязват от  Центъра за аграрно развитие.

Според авторите на проучването, инвестициите в производството на биогаз в България ще се увеличат, ако бъде осигурена стабилна законодателна и правна рамка и ако са налице улеснени и прозрачни процедури за необходимите разрешителни.

Другите условия са облекчен достъп до инвестиционно финансиране, обучение на фермерите, наличие на публични субсидии и зелени сертификати.

Инвестициите в биогаз инсталации са изключени като подпомагане по европейските програми, с изключение по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020. По тази програма те са допустими единствено ако дадена инсталация захранва с електрическа и топлинна енергия фермата, коментира пред Investor.bg Таня Красимирова, експерт от Центъра за аграрно развитие.

Тя добави, че подпомагането със субсидии от ПРСР не е допустимо за инсталации, при които е заложена  продажба на енергия. Една от причините е, че в предходния програмен период имаше злоупотреби с проектите за "зелена енергия".

Илюстрация в. "Индипендънт"

 

20:44ч. 06.11.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.