:

Пчелари: Пръскането срещу нодуларен дерматит уби 90% от пчелите ни!

Пчелари: Пръскането срещу нодуларен дерматит уби 90% от пчелите ни!

До 90% от работната пчела в Димитровградско е унищожена, над 3 000 пчелни семейства са засегнати от пръскането срещу нодуларен дерматит на територията на общината.

Това се казва в отворено писмо на пчелари от община Димитровград, разпратено до медии, български и европейски институции.

 

ОТВОРЕНО ПИСМО
от пчеларите на територията на община Димитровград

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

От 14.06.2016 до 25.06.2016 на територията на община Димитровград се извърши масово третиране с авиационна техника с инсектициди с цел да се намали популацията на кръвосмучещи насекоми като част от мерките за ограничаване и ликвидиране на заболяването Заразен нодуларен дерматит.

Третирането се извърши при грубо неспазване и нарушаване на Наредба №15, от 8 Април 2004,г., за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждането на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности и Закона за пчеларството, вследствие на което ВСИЧКИ пчелари претърпяхме и продължаваме да търпим огромни имуществени загуби и пропуснати ползи.

Засегнати са над 3000 хиляди пчелни семейства. ДО 90% от работната пчела извън кошера е унищожена.СЪСИПАНИ СМЕ!!!! ОСТАВАМЕ БЕЗ ПОМИНЪК!

Има и косвени щети, които ще се отразят във времето по един или друг начин. Някой от тях са:

Ще намалеят добивите на земеделските производители, следствие на това, че няма кой да опрашва техните култури.

Освен нашите пчелни семейства, са унищожени дивите пчели и други насекоми, които също спомагат за опрашването на растенията.

Причината за това е, че няма как да бъдат затворени през часовото време на третирането, което е обявено, защото през този период е най-голямото нектароотделяне.

Нарушено е цялото биологично и екоравновесие в този район – територията на Община Димитровград.

Негативни последващи ефекти за вътрешно кошерната пчела, майката и пилото, които ще се отразят неблагоприятно за самото развитие на пчелното семейство в следващите месеци.

В нарушение на българското законодателство, третирането се извърши извън часовете предвидени за м. юни /чл. 3, ал. 3 вр. Чл. 5, ал. 6, т. 5 от Наредбата/, въпреки забраната за третиране при температура над 25 градуса/чл. 5, ал. 6, т. 3 от Наредбата/,  въпреки забраната се третираха площи с цъфтяща растителност и граничещи с такава, пасищни площи и вододайни зони /чл. 2, ал. 2 от Наредбата/.

Въпреки забраната се употребяваха препарати за дезинсекция върху земеделски и горски култури, трайни и крайпътни насаждения и медоносна растителност, намиращи се във фаза на цъфтеж и през периода на отделяне на мана /чл. 33 от Закона за пчеларството/. И до НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ няма яснота с какъв препарат е извършено третирането!

Не се спазиха условията и реда на оповестяване на мероприятията – ние НЕ БЯХМЕ УВЕДОМЕНИ, нещо повече, законодателят е предвидил /чл. 10 от Наредбата/, че дезинсекционните мероприятия се провеждат, САМО след като възложителят е получил писмено съобщение от кмета на кметството, че собствениците на пчелини са предупредени за предстоящото третиране.

НАСТОЯВАМЕ незабавно да се спрат незаконните действия!

НАСТОЯВАМЕ да се спазват законите в страната!

НАСТОЯВАМЕ да се зачитат правата ни!

НАСТОЯВАМЕ незабавно компетентните органи да извършат проверка и виновните лица да понесат отговорност за случилото се!

НАСТОЯВАМЕ незабавно компетентните органи да предприемат необходимите действия станалото да не се повтаря!

НАСТОЯВАМЕ ДЪРЖАВАТА да ни компенсира загубите!

В случай, че не бъде извършена необходимата проверка и действия в рамките на вашата компетентност, и ако резултатите бъдат негативни за нас, ние ще претърпим още имуществени вреди и ще бъдем принудени да претендираме за тях.

Пчеларите прилагат и подписка на собствениците

16:23ч. 30.06.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.