:

Птицевъдството е приоритетен отрасъл за България  

Птицевъдството е приоритетен отрасъл за България   

 

Васил Грудев, зам.-министър на земеделието и храните:

- Държавата в лицето на Министерството на земеделието и храните ще продължи подкрепата си за сектор „Птицевъдство”, тъй като това е един от основните отрасли на българското земеделие”.

Целта на подпомагането, което се извършва чрез „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отглеждане на птици”, е отрасълът да стане още по-конкурентен и експортно ориентиран.

Средствата за тази помощ се предоставят изцяло от държавния бюджет. Секторът може да разчита и на подпомагане по схемата за държавна помощ, която се предоставя на земеделски производители за намалена акцизна ставка върху газьола.

Тенденцията през последните две години показва нарастване на броят на птиците в страната с над 10,5%, като техният общ брой достига 14,6 млн. в края на 2014 година.

Статистиката показва още, че през 2014 г. в страната са били произведени над 1,2 млрд. яйца, а птичето месо и техните субпродукти са 101 993 тона.

Надявам се тази тенденция да бъде запазена и подпомогната чрез Европейското финансиране. Птицевъдството е приоритетно и по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., и проектите с тази насоченост ще имат предимство, заедно с другите в сектор „Животновъдство” при точкуването им.

Изявление при откриването на 37-та международна конференция „Птицевъдство 2015” в Хасково.

16:03ч. 08.10.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.