По националната програма:

Пчеларите могат да подават заявления за плащане

Пчеларите могат да подават заявления за плащане

В областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) се приемат заявления за плащане по изпълнени договори по Националната програма по пчеларство (НПП) 2014-2016, съобщи пресцентъра на ведомството.

По всяка от посочените в договора дейности от мерките на Програмата може да бъде подадено отделно заявление за плащане.

Важно изискване е кандидатът да има валидна регистрация като земеделски стопанин и да е подал актуална информация за регистъра на пчелините на БАБХ и за регистъра на земеделските стопани на МЗХ.
Образец на заявлението за плащане и информация за особеностите по окомплектоване на документите могат да бъдат намерени на сайта на ДФЗ.

Фондът публикува актуализиран списък с кандидатите, сключили договори под условие по мярка Г „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз”, дейност 1 „Закупуване на нови кошери за подмяна на стари негодни кошери и/или за увеличаване броя на пчелните семейства в пчелина” и/или дейност 2 „Поддържане или увеличаване броя на пчелните семейства”, за които към 4 май 2016 г. е осигурен бюджет от прием 2016 по НПП 2014-2016 г.

За включените в списъка кандидати по мярката се предоставя възможност да получат финансиране в рамките на бюджета на програмата за изпълнените от тях договори. Осигуреният ресурс е в резултат на откази и промяна на инвестиции от страна на други одобрени кандидати и промяна в разпределението на бюджета за 2016 г. между мерките и дейностите от НПП. По мярка Г той е увеличен до размер 2 345 343 лева.

14:10ч. 10.05.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.