ДФЗ обяви:

Пълен списък на пчеларите, сключили договори за кошери и пчелни семейства

Пълен списък на пчеларите, сключили договори за кошери и пчелни семейства

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) публикува списъка с кандидатите, сключили договори под условие по мярка Г „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз”, дейност 1 „Закупуване на нови кошери за подмяна на стари негодни кошери и/или за увеличаване броя на пчелните семейства в пчелина” и/или дейност 2 „Поддържане или увеличаване броя на пчелните семейства”, за които е осигурен бюджет по Националната програма по пчеларство за тригодишния период (НПП) 2014-2016 г.

За включените в списъка кандидати по мярката се предоставя възможност да получат финансиране за изпълнените от тях договори по НПП, в рамките на бюджета на програмата. Осигуреният ресурс е в резултат на откази и промяна на инвестиции от страна на други одобрени кандидати и промяна в разпределението на бюджета за 2016 г. между мерките и дейностите от НПП. По мярка Г той е увеличен до размер 2 322 775 лв. Списъците с посочените кандидати са публикувани на сайта на ДФ „Земеделие“ (ВИЖ ТУК).

По програмата бяха подадени над 2000 заявления за близо 7,7 млн. лв. Бюджетът по НПП за 2016 г. е в размер на 4 431 526 лв., за който са сключени 1698 договора с одобрените кандидати. Най-много заявления – 1 623, бяха подадени по мярка Г, която включва три дейности: „Закупуване на нови кошери за подмяна на стари негодни кошери и/или за увеличаване броя на пчелните семейства в пчелина”, „Поддържане или увеличаване броя на пчелните семейства” и „Закупуване на пчелни майки”.

12:56ч. 15.04.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.