Статистическо проучване:

Разпитват фермерите за реколта 2015 година

Разпитват фермерите за реколта 2015 година

 

Министерството на земеделието и храните започва да събира статистически данни от земеделските производители по шест направления. Анкетите ще се проведат до края на януари в секторите:

 1. Производство на плодове – реколта`2015

 2. Производство на грозде и вино – реколта`2015

 3. Производство на зеленчуци – реколта`2015

 4. Добиви от земеделски култури – реколта`2015

 5. Брой на селскостопанските животни към 1 ноември 2015 г.

 6. Пчеларството в България в периода до 31 декември 2015 година.

  Изследванията се изпълняват от отдел „Агростатистика“ към Главна дирекция „Земеделие и регионална политика“ и с участието на областните дирекции „Земеделие“ и са включени в Националната статистическа програма за 2015 година.

  Анкетите са задължителни за страната ни като членка на Европейския съюз. Събирането на информацията и анкетирането на стопанствата, включени в списъците за наблюдение, се извършва от експерти и специалисти от структурите на областните дирекции „Земеделие“, като най-често се използват методите интервю на място в стопанството или по телефона.

  Получаваните индивидуални данни са статистическа тайна и могат да се използват само за статистически цели. Те не могат да се ползват като доказателства пред органите на изпълнителната и съдебната власт и ще бъде запазена конфиденциалността им. Това означава, че няма да има данъчни последствия за фермерите, ако са укрили приходи пред НАП.

  Резултатите от проведените изследванията ще бъдат публикувани в обобщена форма в специализираните бюлетини на сайта на МЗХ, в годишните издания на НСИ – статистически годишник, статистически справочник, в електронния преглед на статистическа информация и в електронните таблици на Евростат.

 

08:06ч. 13.12.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.