:

Държавата ще подпомага 100% уязвими сектори в животновъдството

Държавата ще подпомага 100% уязвими сектори в животновъдството

Правителството одобри резултатите от заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство. В срещата, проведена на 18 юли в Брюксел, участва министърът на земеделието и храните Десислава Танева.

На заседанието бе представена актуална информация за развитието на пазара в секторите на млечните продукти, свинското месо, плодовете и зеленчуците. Европейската комисия представи трети пакет от мерки за подпомагане на стойност 500 милиона евро, насочени най-вече към сектор „Мляко и млечни продукти“.

Целта на тези мерки е преодоляване на кризата чрез стабилизиране на производството и индиректно – на цените, и осигуряване на ликвидност на земеделските производители.

150 милиона евро ще бъдат разпределени посредством мерки на ниво ЕС, насочени към тези земеделски производители, които доброволно решат да редуцират доставките си на мляко, като по този начин допринесат за възстановяването на пазарния баланс между търсенето и предлагането.

350 милиона евро ще бъдат разпределени чрез национални финансови проекти за подпомагане на производителите, които са изправени пред проблемите с паричните потоци и чрез финансиране на национални мерки.

Държавите-членки ще имат възможност за проява на максимална гъвкавост при използването на тези средства за подпомагане на уязвимите подсектори в областта на животновъдството, а също така биха могли да предоставят и национални доплащания в размер на 100%.

Други елементи, включени в пакета от мерки са:

- преглед на правилата за доброволно, обвързано с производителите, подпомагане в млечния сектор,

- удължаване на периода за публични инвестиции и частно складиране на обезмаслено мляко на прах до края на месец февруари 2017 г.,

- по-ранни авансови плащания с повишен размер, без необходимост от приключване на проверките на място,

- повишаване на цените на изтегляне на продукция от пазара в сектора на плодовете и зеленчуците.

 

00:59ч. 25.08.2016г.
Й

Тези пари се дават за да се НАМАЛИ ПРОИЗВОДСВОТО НА МЛЯКО т.е. на страните които имат свръхпроизводство.Само ,че ние имаме недостиг на мляко около 550 хиляди тона и го внасяме.В същото време нищо ,че има дефицит ЦЕНАТА СЪЩО ПАДА КОЕТО НЕ Е НОРМАЛНО И БАЙРАМЧО ТРЯБВАШ ТОВА ДА КОМЕНТИРА АКО НЕЩО РАЗБИРА ЗАЩОТО ТОВА Е НЕГОВА РАБОТА А НЕ МОЯ.

Йордан Малджански
15:08ч. 26.08.2016г.

Оставете коментар: