Ловен календар:

Разрешен за отстрел дивеч през декември

Разрешен за отстрел дивеч през декември

Календар на ловните събития и на какъв дивеч се ловува през декември.

През месец декември е разрешено да се ловува на:

Благороден елен и елен-лопатар
- мъжки и приплоди - от 1 септември до 31 януари
- женски - от 1 октомври до 31 декември
Дива свиня:
Подборен лов целогодишно
- мъжки, приплоди, едно- и двегодишни прасета
- женски прасета
Групов лов на дива свиня - от 1 октомври до втората неделя на месец януари
Групов лов в ловни дворове към бази за интензивно стопанисване на дивеча - мъжки и приплоди - от 1 октомври до последния ден на февруари
Муфлон
- мъжки, трофейно зрели - целогодишно
- мъжки и женски - от 1 септември до 31 януари
Зубър
- мъжки - целогодишно
- женски и приплоди - от 1 септември до 31 декември
Тибетски як
- мъжки - целогодишно
Алпийски козирог
- мъжки - от 1 септември до 31 май
- женски - от 1 септември до 31 декември
Вълк и чакал - целогодишно
Див заек - от 1 октомври до 31 декември
Катерица - от 1 ноември до 31 декември
Ондатра и нутрия - от 1 ноември до последния ден на февруари
Лисица - целогодишно
Енотовидно куче - целогодишно
Бялка и черен пор - целогодишно
Язовец - от 1 август до последния ден на февруари
Дива пуйка - от 1 октомври до последния ден на февруари
Фазани и токачки - от 1 октомври до 31 януари
- Фермерно произведени - от 1 октомври до 28 февруари
Яребици и кеклици фермерно произведени - от 1 октомври до 31 януари
Гугутка - от втората събота на август до 31 декември
Гривяк - от втората събота на август до втората неделя на февруари
Голяма белочела гъска - от 1 октомври до 31 януари
Диви патици обект на лов - от 1 октомври до 31 януари
Полудива патица - от 1 октомври до 31 януари
Зеленоглава патица - от 1 октомври до 31 януари
Лятно бърне - от 1 октомври до 31 януари
Зимно бърне - от 1 октомври до 31 януари
Фиш - от 1 октомври до 31 януари
Лопатарка - от 1 октомври до 31 януари
Черна качулата потапница - от 1 октомври до 31 януари
Шилоопашата патица - от 1 октомври до 31 януари
Черна лиска - от 1 октомври до 31 януари
Горски бекас и обикновена бекасина - от втората събота на август до последния ден на февруари
Скорец, сврака, сива врана, посевна врана и чавка - целогодишно

Източник: Съюз на ловците и риболовците в България

 

15:06ч. 12.12.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.