:

Разсадник в сърцето на Странджа отглежда редки растения

Разсадник в сърцето на Странджа отглежда редки растения

Скоро любителите градинари ще могат да притежават едни от най-красивите растения от природата на Странджа, без да посягат на естествените им находища. Това ще стане възможно благодарение на  разсадника за редки и защитени видове, който се намира в местността „Качул” до с. Граматиково. Той бе модернизиран и разширен с пари от ЕС и тук вече се отглеждат 11 защитени растителни вида.

Сред тях е прочутата странджанска боровинка, известна още с името кавказка, която има същите вкусови и лечебни качества като черната боровинка, но за разлика от нея достига 3 метра и цъфти красиво през пролетта. Растението е под защита на Закона за биологичното разнообразие и се среща у нас само на това място. В разсадника се отглежда и пролетна циклама, лъжник – странджански дъб, странджански чай, багрилна звъника, тис, търилово ботурче, странджанско сапунче, калуна, пирен и чашковидна звъника.

Растенията са още малки, но догодина хората ще могат да си купят разсад на символична цена и така ще се избегне изкореняването на видовете от природата. Разсадникът може да се разглежда и като генетична банка, позволяваща обмен на материал от подобни банки в Европа с цел научни изследвания. 

На територията на Природен парк „Странджа“ са установени над 1700 вида висши растения. От тях над 300 вида са определени като значими в международен план, защото са редки и застрашени от изчезване. Някои като странджанското великденче и странджанското подрумиче, се срещат само тук в целия свят, а за други Странджа е единственото им българско местообитание.

17:53ч. 01.11.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.