Официално:

Регистрирана е организация на производителите "Български Пипер"

Регистрирана е организация на производителите

На 8 януари бе издадено удостоверение за регистриране в Агенцията по вписванията, съобщиха от организацията.

Предметът на дейност на организацията ще бъде:

- маркетинг и общи продажби на зеленчуци и плодове, като ги събира в един обект, сортира, опакова и т.н.

- общи покупки на торове и препарати, машини и съоръжения,

- консултации за въвеждане на устойчиви производствени практики с цел опазване на околната среда,

- социални дейности и обучения,

- обмяна на опит, реклама, участия в изложения, панаири и програми на ЕС и българската държава...

Организацията благодари на всички лица, фирми, органи, организации и медии за подкрепата и съдействието.

Повече информация на piperibg.com

12:37ч. 12.01.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.