Срокът тече:

Регистриране и прегледи на земеделска техника

Регистриране и прегледи на земеделска техника

Съобщение на Контролно-техническата инспекция при Министерството на земеделието и храните:

Във връзка с прилагането на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, считано от 01.01.2016 г. всички дейности по регистрация на техниката и провеждането на техническите прегледи продължават да се извършват от регионалните служби на Контролно-техническа инспекция в пълния обем по досега установения нормативен ред.

А редът е установен с Наредба № 7 от 23 март 2010 г. за условията и реда за регистрация на земеделска техника, горска техника и машини за земни работи.

Изтеглете НАРЕДБА № 7 в Microsoft Word .DOC формат от ТУК
Изтеглете НАРЕДБА № 7 в Adobe .PDF формат от ТУК

22:45ч. 07.01.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.