:

Режат Центъра за риск от опасни болести от Агенцията по храните

Режат Центъра за риск от опасни болести от Агенцията по храните

Центърът за оценка на риска от опасни болести и храни ще бъде отделен от Българската агенция за безопасност на храните. Той ще работи като самостоятелно ведомство, подчинено на министъра на земеделието и храните. Това стана ясно от изказване на аграрния зам.-министър Цветан Димитров. По думите му, политиката на правителството и министерството цели дейността, както на БАБХ, така и на центъра, да бъде в една по-широка плоскост.

„В момента тече  обществено обсъждане на Закона за Центъра за оценка на риска на агрохранителната верига, където ролята му вече е много по-голяма. Тя е  свързана  с дейности,  понякога и извън обхвата на Агенцията по храните. Това е и причината той да  бъде отделен като самостоятелно и независимо звено и да е под прякото ръководство на министъра на земеделието и храните“, уточни Димитров.

Зам-министърът подчерта, че за тези пет години, откакто съществува Центърът за оценка на риска, анализите показват, че палитрата от проблеми,  с която той се занимава, би следвало да се разшири с оглед на по-добрата политика по превенция. Той допълни още, че чрез оценката на риска  се осигурява независим научен съвет за оценка на потенциални рискове, свързани с безопасността на храните, здравето на животните и растенията работа, който е основа при взимане на решенията от компетентните органи за управлението им.

„От съществуването му са създадени множество позиции, които са били полезни, особено в последната година, която беше напрегната  във ветеринарната дейност. Надявам се тази промяна да доведе до по-добро финансиране и резултатът от работата да бъде все така виден и успешен“, каза още Цветан Димитров.

14:20ч. 23.10.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.