Според доклад на Европейската комисия:

Рибата в Черно море намалява

Рибата в Черно море намалява

Рибният запас в Черно море е намалял значително през последните три десетилетия. Това е посочено в доклада за България по отношение изпълнението на политиките на ЕС в околната среда.

Според експертите на ЕС разнообразието на рибите за търговски улов е намаляло от около 26 вида на 6 вида. Влошаването е в резултат на еутрофикацията (много водорасли), въвеждането на инвазивни видове и прекомерния риболов, е посочено в доклада.

Основната заплаха за Черно море са наземните източници на замърсяване, включително органични вещества, идващи от река Дунав.

Най-големите предизвикателства за страната в областта на екологията остават мръсният въздух, липсата на канализация и наличието на сметища, които не отговарят на европейските норми.

07:37ч. 07.02.2017г.

Вие може да оставите първия коментар.