Приоритети:

Рибопроизводството получи 350 хил. лв. и ресорен заместник-министър

Рибопроизводството получи 350 хил. лв. и ресорен заместник-министър

Свилен Костов бе определен за четвърти зам.-министър на Министерството на земеделието. Той е бивш зам.-директор на фонд „Земеделие“ и като ресорен за програмата за рибарство ще отговаря за усвояването на 113 милиона евро в новия програмен период.

Местни инициативни рибарски групи (МИРГ) получават от Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция близо 350 хиляди лева за три реализирани по мярка 4.1 „Развитие на рибарските области” от Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” (ОПРСР) 2007 -2013 г.

В изпълнение на местната стратегия за развитие на МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо поле“ са реализирани дейности по създаването на център за регионален туризъм, както и реконструкция на местно читалище. Изплатената субсидия е в размер на 157 хил. лева.

Проект за специализирана техника за транспортиране на жива морска риба  ще подобри бизнес средата на територията на МИРГ „Шабла- Каварна- Балчик“.

Община Балчик получи субсидия от близо 190 хил. лева за проект за рибарски съоръжения, реализиран в изпълнение на местната стратегия за развитие на МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“.

●●●

Правителствената информационна служба съобщи, че от трима на четирима се увеличава броят на заместник-министрите на земеделието и храните.

Свилен Костов бе определен за четвърти зам.-министър на Министерството на земеделието. Той е бивш зам.-директор на фонд „Земеделие“ и като ресорен за програмата за рибарство ще отговаря за усвояването на 113 милиона евро в новия програмен период.

Направената от кабинета промяна в Устройствения правилник на ведомството е за сметка на утвърдената численост и се извършва в рамките на бюджета на МЗХ.

Новият заместник-министър ще отговаря за прилагането на Общата политика по рибарство на ЕС и определянето на националните приоритети в сектора, както и за оптимизиране на поземлените отношения, гарантиращи ефективността на земеползването и увеличаване на доходите от земеделска дейност.

В резултат на промяната се очаква повишаване на ефективността и ефикасността на прилаганите политики и установяване на по-добра бизнес среда в аграрния отрасъл.

Агенцията по рибарство е единствената структура на министерството, която е изместена от София в Бургас.

 

15:07ч. 25.05.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.