:

Само 21 заявления за компенсация на щети по животни и кошери

Само 21 заявления за компенсация на щети по животни и кошери

Държавната помощ ще бъде изплатена през март.

21 земеделски стопани подадоха в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ заявления по схемата за Държавна помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни семейства в резултат на природни бедствия.

Общият бюджет за 2016 г. по тази схема е 100 000 лева. На подпомагане подлежат стопани, които през 2015 г. са били включени в регистъра на МЗХ. Те ще получат обезщетение за пчели, едър и дребен рогат добитък, юници над 12 месеца, говеда за угояване от 12 до 24 месеца и агнета до 6 месеца.

Предстои проверка на предоставената от кандидатите за участие в схемата информация. Държавната помощ ще бъде изплатена през март.

Последният срок за подаване на заявления изтича днес, 2 март.

21:47ч. 01.03.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.