Лоша новина:

Само 4000 малки фермери ще получат по 15 000 евро помощ

Само 4000 малки фермери ще получат по 15 000 евро помощ

Само 10% от малките земеделски стопанства ще могат да получат по 15 000 евро безвъзмездна помощ до 2020 г. по мярка 6.3 от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), според експертите на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ). По данни на службата, изнесени на семинар в Пловдив, на критериите за малки фермери отговарят около 50 000 стопанства, а средствата ще стигнат за 4000 от тях. Това означава, че заделеният ресурс е само 60 млн. евро до края на настоящата ПРСР 2014-2020.

Първият прием на проекти по мярка 6.3 ще бъде отворен на 4 април 2016 г. Преди седмица зам.-министърът на земеделието Васил Грудев обяви, че заделените средства за първия прием са 20 млн. евро. Сметките показват, че в такъв случай при него ще могат да бъдат финансирани едва около 1333 малки фермери. Прогнозите на НССЗ обаче са още в първия прием да кандидатстват поне 5000 земеделски производители.

Пари по мярката ще се предоставят на производители, чиито стопанства са с производствен обем от 2000 до 7999 евро. Плащанията за одобрените проекти ще се правят на два транша – 10 000 евро при одобряването им и 5000 евро – при приключването на проекта. Ще се допускат кандидати, които са регистрирани земеделски производители и поне 33% от доходите им са от земеделие. Очаква се наредбата, с която ще бъдат разписани точните критерии да е готова до седмица.

 

КАКВИ СА РАМКОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ КАНДИДАТИТЕ ПО МЯРКА 6.3, ПРЕДВИДЕНИ В ПРОГРАМАТА ЗА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – ВИЖ ТУК

 

 

09:56ч. 25.02.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.